torsdag 13 juli 2017

Centerpartiet om Jakt och Fiske

Jag skrev i ett inlägg för ett tag sedan om hur Sverigedemokraterna såg på jakt och fiske.
allt i slumpmässig ordning och inget efter vilket parti jag röstar på eller liknande.
Så tillbaka till Centern!
För att hitta information om deras syn på jakt och fiske krävde inte mycket letande tills man hittade info.

Från Centerns sida om fiske:
Det finns mycket att göra för fisket. Flera fiskarter är hotade. Det beror dels på att vi fiskar för stora mängder men också på att miljön i vattnet är dålig. 

Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden och för den svenska fiskeindustrin. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden får vi inte fiska för mycket. Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten och fler fiskodlingar. Det finns mycket att göra för fisket. För att nya generationer ska vilja bli fiskare behöver vi göra det lättare för någon att köpa och ta över fiskeföretag. Vi vill också titta på hur man kan utveckla fisketurismen. Det behövs nya lösningar som är bra både för den som är företagare och den som äger fiskevatten.


Från Centerns sida om jakt:

Ett sätt att ta hand om våra viltstammar

Vi behöver en ansvarsfull jaktpolitik som tar hand om våra vilda djur.

Vi vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.
Recension: Jag tycker Centern har ett posetivt intryck till jakt och fiske. Miljön är dålig för fiskarna, också något som Centern påpekar.
Det är riktigt att jakten är ett sätt att vårda viltstammarna.
Enligt inlägget om SD så skulle Socialdemokraterna vara på tur men eftersom att dem inte har svarat och ändå hade läst på centerns sida så blev det det (snabb lösning såhär en torsdag kl. 23.53) 
Ha det fint!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar