torsdag 25 maj 2017

Ge nytt liv i andjakten!

Andjakten fortsätter att minska och är idag försumbar jämfört med äldre tider.

Jag har via viltdata.se gjort en statistik i avskjutningen av gräsand från 1976/77 - 2016/17

Och eftersom att jag inte får in statistiken så får jag förklara att mellan 1976 - 1990 så låg avskjutningen på en jämn nivå 60 000 - 80 000

1991 så gick avskjutningen uppåt från 81 200 - 92 700 sedan så går det lite upp och ner med åren.

1997, 1998 och 1999 var bra år då det gick från 80 000 - 95 000 - 112 000 skjutna gräsänder, Sen fortsätter det upp och ner och det verkade vara rätt ostadigt.

2008 gjordes ingen rapport/att den försvunnit men från 2007, 2009 så ökar den extremt och 2011 så har sköts det 278 604 gräsänder.

Efter det så har det rasat och redan 2012 låg den på 113 000 gräsänder. En liten ökning skedde 2012/13 från 113 000 - 123 000 men efter det så har det gått rakt ner och 2016 så sköts det 2269 gräsänder.

Så ta vara på chanserna, and är ett lyxvilt tycker jag.

Är det så att du inte har några gräsänder på din mark, om du har någon så är det läge att jaga hårt på mink, trut, räv, grävling och kråkfåglar och en vacker dag så är det gräsänder på den marken.


fredag 19 maj 2017

Tyskhare och Svenskhare

Jag har på den senaste tiden hört och läst om gamla anteckningar om jakt på Öland under troligen 40-talet och då så framkommer ofta Skogsharen. En art som är nu för tiden är så ovanlig att jag aldrig någonsin har sett en sådan på Öland.

Jag sökte utav en slump på Skogshare Öland och fick fram en artikel från December 2000 och rubriken lyder;

Tysk Fälthare slår ut Svensk Skogshare

Jag började såklart att läsa mer och det hela handlade om att fältharen är mycket starkare än skogsharen och "vinner" oftast en "boxningsmatch" under uppvaktningen utav en skogshare-hona.

Det blir sedan hybrider och hybridungarna parar sig ofta sedan med en fälthare.

Om detta nu är anledningen till att skogsharen är så ovanlig på Öland så vet jag inte hur jag ska gå till väga..

Vet inte om det hjälper att skjuta av mer hare eller vad man nu ska göra, för som sann viltvårdare så vill ma ha en mångfald av allt vilt som finns och har funnits på den platsen.

Kommer snart: Socialdemokraternas syn på jakt och fiske.

söndag 14 maj 2017

Del 1. Sverigedemokraterna om Jakt och Fiske

Här har ni en "serie av inlägg" om hur de svenska riksdagspartierna ser på jakt och fiske

Del 1. Sverigedemokraterna

Har via mejl kontaktat Sverigedemokraterna och så här såg det ut:

Jag skickade den 1 maj:

Hej!
Vilken syn har Sverigedemokraterna på Jakt och Fiske?

Svaret blev:

Hej,

Då dina frågor är väldigt generella så bifogar jag två dokument som ger en övergripande bild av vår syn på jakt och fiske. 

1. https://data.riksdagen.se/fil/A85676E8-8780-497F-9000-1F65BF843905 motion om Svensk jakt- och viltvård.
2. https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/inriktningsprogram_landsbygd.pdf sida 11 om fiskeodling och vattenbruk.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!
---
Med vänlig hälsning
Ebba
Informationsassistent Sverigedemokraterna

Som ni ser är Sverigedemokraterna ett jaktvänligt där de skriver att jägare har kunskap om djur och natur, tack för det!!
De vill ta bort EUs kontroll över jakt i Sverige.

torsdag 27 april 2017

Jakt på bondgård

Idag var jag på min första jakt på en bondgård någonsin! Skulle sätta upp en kråkfälla där idag. Såg både tamduvor, turkduvor, kajor, skator, vanliga ringduvor och kråkor samt en korp.

Gick runt och fick se två tamduvor sitta på taket till en ladugård och gick dit, det var en mörkare och så en med en vanlig teckning. Sköt ett skott och typiskt nog så tog det inte riktigt bra. tanken var att skjuta den igenom lungorna, jag träffade duvan men den flög iväg så jag gick och letade och hittade en ensam duva sitta inne i en ladugård och den flög aldrig iväg så det var nog den jag hade träffat, nu sköt jag den i hals/huvud och duvan dimpte ner bland korna och jag hade skjutit min första duva.
Sen så hade farsan skjutit en kråka.

Denna jakt går under skyddsjakt.tisdag 25 april 2017

Dålig uppdatering.

Jag har riktigt dålig uppdatering, helt utkass. Men nu har jag tänkt att bli lite mer aktiv och kan därför skriva en liten lista på vad som kommer skrivas om inom närmsta tiden. 
Mycket har kretsat kring jakt nu men har tänkt att försöka skriva mer om klimatarbete och fiske..

Lista på vad som kommer att hända:

Kompostering

Odlingarna

Kläcka fasanägg

Ölandshöns

Trädplantering (klimatarbete)

vara smart i kylen 

självförsörjning på kött och fågel. 

och lite om fiske och natur.

lördag 15 april 2017

Birdlife Sverige om skarvjakt.

På och kring Öland så syns alltid skarvar, det spelar ingen roll om du befinner dig på land eller till havs. De pendlar mellan Kalmarsund där det finns minst en koloni och Östersjön där de fiskar.

Så gott som varje dag ser jag skarv och det är en fågel som är både hatad och älskad. Vi jägare vill se en jakttid på fågeln men ornitologerna vill inte ha någon jakttid pga okunskap om arten osv.

OBS: Längre ner finns mejl från Länsstyrelsen i Kalmar Län.

Här är ett Brev från Lars Lindell till Länstyrelsen Kalmar Län. (27 April 2016)”Artiklar, notiser och insändare i dagstidningarna i Kalmar och på Öland de senaste veckorna har tagit upp den av länsstyrelsen beviljade skyddsjakten på häckande mellanskarvar.  I en av notiserna framgick att skyddsjakten på skarv hade stoppats efter ett överklagande (s.k. inhibition). Det var inte direkt förvånande då liknande former av skyddsjakt tidigare har behandlats på samma sätt av naturvårdsverket.

Det finns också mycket tydliga skäl till att den skyddsjakt som länsstyrelsen har beviljat inte kommer att uppnå tilltänkta resultat, så tillståndet är kanske inte bara tveksamt rent formellt, utan i än större utsträckning vad avser målet. Under den tid som tillståndet i Kalmar län var gällande har det förmodligen dessutom också lett till en omfattande skadskjutning av fåglar.

Om jag tar djurskyddsaspekten först. Det framgick också av en tidningsnotis i början av april (Östran resp. Barometern) att ”allmänheten” hade reagerat på ett massivt skjutande invid de små öarna norr om Ölandsbron (öar som är fågelskyddsområden). Efter att den/de som reagerade på skjutandet (som var så häftigt att det i anmälan talades om automatvapen!) hade gjort en polisanmälan, svarade polisen att det handlade om jakt på skarv och gäss.

Jag hade en motsvarande upplevelse annandag påsk. Jag noterade då hur en grupp jägare tidigt på morgonen blev upphämtade i Färjestadens hamn. Den lilla gruppen var militäraktigt klädda i kamouflagekläder, och gruppen signalerade lite av IS-krigare på heligt uppdrag. Med en snabbgående båt åkte de sedan norrut till öarna norr om Ölandsbron, och ett fullständigt infernaliskt skjutande inleddes. Det kom att pågå i flera timmar, och min tanke var också att det lät som automatvapen – så intensivt var skjutandet!

Att jag skriver till länsstyrelsen om detta beror på att det är just länsstyrelsen som har möjliggjort den här avarten på jakt och/eller skyddsjakt. Grundläget är att djur skall vara skyddade under sin häckningstid (och fåglar häckar under våren!). Dessutom är storskarven skyddad inom EU. Men länsstyrelsen har tillåtit jakt under en period på våren med tron att det då ska kunna dödas så pass många fåglar att påstådd skada på fisket kan minskas.

Det finns alltså djurskyddsaspekter på detta såväl som mer biologiska. Sett ur djurskyddssynpunkt så är jag fullständigt övertygad om att jagandet vid fågelskyddsområdena norr om Ölandsbron resulterade i massor av skadskjutna fåglar. Det kan omöjligt skjutas med den intensiteten som skedde och uppnå ett 100%-igt dödande. (Även vid annan hageljakt på fåglar, under mindre aggressiva förutsättningar, har undersökningar påvisat allt för stor skadskjutning.) Länsstyrelsen bör vara medveten om att den beviljade jakten bedrivs på detta sätt, och jag kan inte se att det är acceptabelt. Därför har länsstyrelsen ett medansvar för att jaktformen utmynnar i ett omfattande djurplågeri. Länsstyrelsens roll borde vara den motsatta, att ansvara för att djur och natur skyddas, och att eventuell jakt fungerar på ett etiskt korrekt sätt.

Sett ur ett biologiskt perspektiv så sker den av länsstyrelsen beviljade skyddsjakten på högst tvivelaktiga grunder (det är också därför som länsstyrelsens beslut har överklagats av BirdLife Sverige/SOF). Det finns ingen erfarenhet som visar att den typ av masslakt som länsstyrelsen medverkat till leder till en lösning av de problem som man avser att lösa. Det är heller inte på det viset som skyddsjakt är avsedd att användas. Skyddsjakt skall ske mer selektivt och fokusera på just det problem jakten avser att lösa (t.ex. besvär vid enstaka fiskeplatser).

Det är få grupper som har medverkat till storskarvens spridning så bra som jägare och fiskare. Det som ofta sker vid förföljelsekampanjer är att skarvkolonin splittras och ger sig iväg till nya, lugnare områden. På så vis ger en sprängd koloni upphov till ett flertal nya.

Det är också så att det sker en invandring av nya individer till områden där man skjuter bort fåglar. Det finns i djurvärlden normalt ett överskott på individer som inte häckar och fortplantar sig. Så i de nu utglesade kolonierna strax norr om Ölandsbron kommer det att fyllas på med fåglar som tidigare inte hade någon häckningsplats.

Det är dessutom så att i utglesade kolonier, med lägre täthet, så ökar ofta kullstorleken (fler ägg=fler ungar), just för att konkurrensen är mindre. Så gissningsvis finns det i juli ungefär lika många, kanske fler, skarvungar än det hade blivit utan dödandet i slutet av mars!

Ur flera aspekter är det önskvärt att så stora ingrepp som skyddsjakt kan ske på mycket goda biologiska grunder, men där det i det här fallet är ganska tydligt att det brister i fågelkunskapen. Med bredare kunskap om skarvens häckning, vad som sker vid störning, hur häckningsresultatet påverkas av mindre konkurrens osv., så bör det leda till slutsatsen att skyddsjakt på skarv inte ger någon bestående minskning i antal. (Under de senaste decennierna lär någonstans mellan 50 000 och 100 000 skarvar ha skjutits bara i Kalmar län – någon borde då undra och ställa frågan varför det då fortfarande är ett någorlunda konstant antal…?)

Det som har skett nu har framför allt lett till omfattande skadskjutning, kanske fler skarvkolonier samt att länsstyrelsens tjänstemän ägnar sig åt en slags naturvårdsterapi som inte leder till något vettigt. Jag vet att det finns betydligt angelägnare ärenden för länsstyrelsens naturvårdare att arbeta med – det kan ju t.o.m. inkludera sådana insatser som gynnar just fiskbestånden i de kustnära vattnen. På lång sikt kan t.ex. biotopvård, kustnära våtmarker och vattenvård ge betydligt större tillväxt i fiskbestånd än det ganska planlösa skjutandet av oftast rätt oförargliga och på våren dessutom mycket vackra fåglar!

Med tillönskan om ett klokt och framgångsrikt arbete byggt på tillgänglig kunskap,

vänlig hälsning


Lars Lindell
Fågelvän med goda fågelkunskaper”I början utav Mars så läste jag att skarvjakten var tillbaka, jag läste hela beslutet och var dessvärre tvungen att mejla och fråga vad dom menade på riktigt..

Här är två olika konversationer med personer från Länsstyrelsen i Kalmar Län.

Jag skickade den 16 mars:

Hejsan!

En snabb fråga, är den skarvjakt som beslutats på något sätt möjlig att utnyttja som jägare om inga fiskeredskap eller liknande finns i närheten eller är den bara till för fiskare eller om fasta fiskeredskap finns?

Mvh JaktOchKlimat! 

Svaret blev:
Hej

Det är två delar i beslutet om skyddsjakt på skarv, det ena gäller inom 300 meter från fasta och rörliga redskap. Det andra gäller de mynningsområden som är uttagna i beslutet och är där inte knytet till några redskap. Du kan läsa beslutet i sin helhet via länken nedan.


Med Vänlig Hälsning

Malin Håkansson

Jag var tvungen att fråga någon annan där svaret inte blev mycket bättre än vad som stod i beslutet...
Jag skickade den 21 mars:

Hej!

Är det beslut som tagits om skarvjakt möjligt att nyttja som jägare om man har fiskeredskap själv men inte är yrkesfiskare. Man tänker ju hur man själv ska göra om när man har fått problem med skarv där man fiskar. 

För fiskare med fiskelicens och fastighetsägare/jakträttshavare är skyddsjakt på skarv tillåtet under tiden den 6 mars– 30 november 2017 inom 300 m från fasta eller rörliga fiskeredskap i Östersjön...

Eller kan man nyttja det om en på grannmarken pysslar med fiske och man inte gör det just på marken man själv jagar på där och om det är mindre än 300 meter ifrån fiskeredskapen?? 

MVH JaktOchKlimat

Svaret blev:
Hej!
Har du rätt att lägga fast/rörligt fiskeredskap och lägger ut ett redskap så har du rätt att skyddsjaga skarv inom 300 m från det redskapet om du har fiskelicens eller är fastighetsägare eller jakträttshavare.
Om din granne har rätt att lägga fast/rörligt fiskeredskap och lägger ut ett redskap och behöver hjälp med skyddsjakt så kan du om du får jakträtt av denne utnyttja beslutet.
Hoppas det var svar på dina frågor.

Med Vänlig Hälsning

Mattias Persson

Som ni nog har märkt är jakten tillbaka men man måste ha fiskerätt för att kunna jaga skarv, kunde ha varit ett bättre beslut men man får vara glad för iallafall att det på något sätt finns skarvjakt.

onsdag 12 april 2017

Cool planch

Jag var på Norrbygdens Loppis i söndags och det är en av dom bästa loppisarna som finns, stort utbud av t.ex uppstoppade djur och fåglar och ganska mycket andra jaktsaker.
Fin och cool planch tycker jag.